ALLT-A-BHAINNE

Nhà máy chưng cất Allt-A-Bhainne là nhà máy chưng cất rượu whisky Scotch ở Vùng Speyside của Scotland. Nó nằm ngay dưới con đường từ thị trấn rượu whisky nổi tiếng Dufftown. Allt-a-bhaine là một trong những nhà máy chưng cất mới hơn ở Scotland, được xây dựng vào năm 1975.

Nhà máy chưng cất Allt-A-Bhainne là nhà máy chưng cất rượu whisky Scotch ở Vùng Speyside của Scotland. Nó nằm ngay dưới con đường từ thị trấn rượu whisky nổi tiếng Dufftown. Allt-a-bhaine là một trong những nhà máy chưng cất mới hơn ở Scotland, được xây dựng vào năm 1975.

ALLT-A-BHAINNE