BOTTLED-IN-BOND

Chúng ta không thể không nhắc đến "Bottled-in-Bond," một thuật ngữ pháp lý chỉ rượu được sản xuất theo quy định của Đạo luật Bottled-in-Bond năm 1897

Đạo luật này được thiết lập để đảm bảo chất lượng của rượu whisky và bảo vệ người tiêu dùng khỏi các sản phẩm kém chất lượng hoặc giả mạo.
Theo Đạo luật Bottled-in-Bond, rượu phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
•    Rượu phải được sản xuất bởi một nhà sản xuất duy nhất trong một mùa sản xuất duy nhất.
•    Rượu phải được chưng cất tại một nhà máy chưng cất ở Hoa Kỳ.
•    Rượu phải được ủ trong các thùng gỗ sồi mới, cháy bên trong, trong khoảng thời gian tối thiểu bốn năm trong một kho thuế quan được giám sát bởi chính phủ.
•    Rượu phải được đóng chai với độ cồn tối thiểu là 50% (100 proof).
Chữ "Bottled-in-Bond" trên nhãn chai không chỉ là một chỉ dấu về chất lượng và tính xác thực của rượu mà còn phản ánh một phần lịch sử sản xuất rượu ở Hoa Kỳ, nơi các quy định được thiết lập để bảo vệ ngành công nghiệp và người tiêu dùng.

BOTTLED-IN-BOND