BENROMACH

Benromach là một nhà máy chưng cất ở Speyside được thành lập bởi Duncan McCallum và FW Brickman vào năm 1898 và hiện do Gordon và Macphail of Elgin sở hữu và điều hành. Benromach nằm gần Forres ở Morayshire và được cung cấp nước suối từ Chapelton Springs ở R Gast Hills bên cạnh Forres.

GIỚI THIỆU VỀ BENROMACH

Duncan MacCallum và FW Brickmann thành lập công ty nhà máy rượu Benromach vào năm 1898. Duncan MacCallum trước đây đã làm việc tại nhà máy chưng cất Glen Nevis ở Campbeltown và FW Brickmann là một nhà môi giới rượu ở Leith , Edinburgh . Công việc xây dựng bắt đầu tại địa điểm nhà máy rượu Benromach vào năm 1898 tuy nhiên do sự suy thoái của ngành Scotch Whisky vào năm 1898, nhà máy chưng cất đã không bắt đầu sản xuất rượu whisky cho đến năm 1900 nhưng đã đóng cửa cùng năm do thiếu tiền.

Năm 1911 Benromach được mua lại bởi Harvey McNair & Co có trụ sở tại London , người tiếp tục chưng cất cho đến khi chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu . Sau chiến tranh Benromach được mua lại bởi Benromach Distillery Ltd và được điều hành bởi công ty tư nhân mới này cho đến năm 1925. Năm 1938 Benromach được mua lại bởi Associated Scotland chưng cất TNHH mà sau này đã trở thành một phần của Scotland Malt Distillers TNHH . Từ năm 1966 đến năm 1974, nhà máy chưng cất được hiện đại hóa và tiếp tục hoạt động cho đến năm 1983 khi nhà máy chưng cất chính thức đóng cửa.

Năm 1993 Gordon và MacPhail tiếp quản địa điểm này và đến năm 1997, họ bắt đầu khôi phục nhà máy chưng cất trở lại hoạt động. Thiết kế của nhà máy chưng cất đã được thay đổi một chút để cho phép nó được vận hành bởi một người. Cuối cùng vào năm 1998, nhà máy chưng cất được Charles, Hoàng tử xứ Wales chính thức mở cửa trở lại và việc đóng chai mạch nha mới bắt đầu vào năm 2004.

BENROMACH