LINKWOOD

Là thương hiệu được yêu thích và nổi tiếng với những người sành rượu whisky, Linkwood thường được coi chỉ xuất hiện các sản phẩm qua những nhà đóng chai độc lập, vì chủ sở hữu Diageo hiếm khi phát hành các bản phát hành chính thức.

Linkwood là một phần trong danh mục nhà máy chưng cất của Diageo, thuộc quyền sở hữu của Scottish Malt Distillers / Distillers Company Ltd từ những năm 1930. Ngay sau khi DCL tiếp quản vào năm 1936, nhà máy chưng cất được điều hành bởi một Gael mê tín tên là Roderick Mackenzie, người nổi tiếng từ chối loại bỏ ngay cả mạng nhện trong nhà ủ rượu đề phòng nó ảnh hưởng đến chất lượng rượu.

Linkwood từ lâu đã được các nhà sản xuất Blended Whisky đánh giá cao và phần lớn sản phẩm được sản xuất Blended Whisky cho Johnnie Walker và White Horse của Diageo.

Hiện nay để kiếm được một sản phẩm Single Malt tới từ Linkwood, gần như 100% người tiêu dùng phải mua thông qua các sản phẩm được đóng chai độc lập.

LINKWOOD