OBAN

Là một nhà máy chưng cất whisky trong Scotland ở cổng phía tây bờ biển của Oban . Nhà máy được thành lập vào năm 1794, nó được xây dựng trước thị trấn cùng tên, sau này mọc lên ở bến cảng hiểm trở xung quanh.

GIỚI THIỆU VỀ OBAN

Nhà máy chưng cất được xây dựng vào năm 1794 bởi hai anh em John và Hugh Stevenson và được họ vận hành cho đến năm 1866 được Peter Curnstie mua lại. Sau đó nhà máy được Walter Higgin mua lại vào năm 1883 và được xây dựng lại. Năm 1898, Alexander Edward, người cũng sở hữu Nhà máy rượu Aultmore , đã mua lại Higgin. Trong năm đầu tiên hoạt động, nhà máy bị thua lỗ lớn khi một công ty pha chế lớn, Pattison của Leith , hoạt động dưới quyền. Năm 1923, Oban được bán cho Dewars và gia nhập Công ty Distillers với công ty đó vào năm 1925. Thương hiệu im lặng từ năm 1931 cho đến năm 1937 và một lần nữa từ năm 1969 đến năm 1972 khi một nhà máy mới được xây dựng. Năm 1989, một trung tâm du khách mới được thành lập.

OBAN