SINGLETON

Được xây dựng vào năm 1897, nhà máy chưng cất cuối cùng trong số bảy nhà máy chưng cất được thành lập ở Dufftown, nhà máy Glendullan là sản phẩm trí tuệ của những người pha chế từ Aberdeen mang tên William Williams và các con trai.

GIỚI THIỆU VỀ SINGLETON

Với sự nhạy bén trong kinh doanh và sở hữu đường sắt tư nhân, Williams đã mang lại cho Glendullan một khởi đầu lành mạnh trong cuộc sống. Trên thực tế, sự thiếu hụt lúa mạch trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến việc sản xuất phải ngừng lại - mặc dù sự kiện trọng đại của thế giới chỉ gây ra dấu ấn bảy năm trong lịch sử của loại mạch nha đặc biệt này. Master of Malts Keith Law đúc kết trên 36 năm kinh nghiệm để pha trộn hai loại rượu whisky thành The Singleton Glendullan.

SINGLETON